Tibrobyggen

Snickarhöjden

Trygghetsboende 1a

 

Trygghetsboende 2a

Trygghetsboende typ 2b

Trygghetsboende typ 3a

Trygghetsboende typ 3b

Seniorboende typ 2c

Seniorboende typ 3c

Seniorboende typ 3d

Seniorboende typ 3-4a