Tibrobyggen

Uthyrningspolicy

Tibrobyggen är ett allmännyttigt bostadsföretag i Tibro Kommun. Vårt mål är att erbjuda ett prisvärt boende med hög kvalitet och bra service samt att finna rätt bostad till rätt kund. Vår strävan är att skapa trivsamma, trygga och tillgängliga boenden med en naturlig blandning av olika människor.

Alla som uppfyller våra grundkrav har lika rätt och möjlighet att söka och få en bostad hos Tibrobyggen. Uthyrningspolicyn och reglerna följer hyreslagen och ska främja en rättvis och väl fungerande uthyrning.

(Vad som i följande anges för sökande gäller även för eventuellt medsökande)

Ålder

För att teckna hyresavtal med Tibrobyggen krävs att sökanden ska ha fyllt 18 år.

Inkomst

Sökande ska ha en godtagbar inkomst i förhållande till hyran för den sökta lägenheten. Den disponibla månadsinkomsten (inkomst efter skatt) ska motsvara minst två (2) gånger månadshyran. Som inkomst räknas förvärvsinkomst, försörjningsstöd, handikappersättning, pension, arbetslöshetskassa och studielån/CSN. Sökande ska kunna styrka disponibel inkomst. Om hushållets inkomst bedöms vara otillräcklig kan den kompenseras med en godkänd borgen.

Kreditkontroll

En kreditkontroll samt kontroll av boendereferenser görs före kontraktsskrivning. Sökande får inte ha skuld hos Kronofogden, några allvarliga betalningsanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser. Sökande får inte ha oreglerade skulder till AB Tibrobyggen.

Hemförsäkring

Gällande hemförsäkring bör finnas under hela hyrestiden.

Antal boende

Antalet personer som skall bo i den aktuella lägenheten, skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och disposition/planlösning.

Huvudregel

Tibrobyggens huvudregel är att lägenheter fördelas efter sökandes kötid. Vårt mål är dock hela tiden att finna rätt bostad till rätt kund.

Särskilda hänsyn och undantag

Undantag från huvudregeln kan göras i bl. a. följande fall:

Nyproduktion
Det betyder att det ofta är nödvändigt med engagemang i tidiga skeden av projektet från den blivande hyresgästen. Därför hanteras ansökan vid nyproduktion via särskilda intresseanmälningar.

Situationer av vikt för kommunens utveckling
Då behov finns från näringsliv/verksamheter av strategiskbetydelse för kommunens utveckling. Då det finns bostadsbehov för hushåll med särskilda stödbehov enligt överenskommelse med Tibro kommun.