Tibrobyggen

När du flyttar in

När du flyttar in i din lägenhet finns det en del praktiska saker som du behöver ta hand om. Det handlar om allt från hyreskontrakt och nycklar till adressändring och hemförsäkring.

Tillträde till lägenheten

Du har tillträde till din lägenhet från kl 13.00 första vardagen den månad avtalet börjar gälla.

Hyreskontraktet – ett värdepapper

Den som står för hyresavtalet ansvarar för att hyran betalas och för eventuella skador som uppstår i lägenheten under avtalstiden.

Hyresinbetalning

Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads början. I den mån det är möjligt, var snäll och använd förvaltningskontorets förtryckta inbetalningsavi när du betalar hyran.

Många väljer idag att betala hyran med autogiro. Om du är intresserad av detta betalsätt kan du fylla i separat blankett och lämna in till Tibrobyggens kontor. Hyran dras då från ditt konto på förfallodagen.

Nycklar

När du flyttar in i lägenheten skall du kvittera ut lägenhetsnycklarna på Tibrobyggens kontor. Ta med legetimation. I vissa fall ingår andra nycklar med, t ex. postnycklar, förrådsnycklar, tvättstugenycklar. För att du ska kunna hämta ut nycklarna måste första hyran vara betald. Ta därför med kvitto på inbetald hyra när du ska hämta ut dina nycklar. Nycklarna hämtar du efter klockan 13.00 den dag då avtalet börjar gälla. Om detta är en lördag, söndag eller annan helgdag hämtar du nycklarna efter klockan 13.00 första vardagen efter helgen.

Behöver du extra nycklar till lägenheten måste ni beställa detta på kontoret.

El

Vi kontaktar Tibro energi och meddelar vilken lägenhet du flyttar in i och när du flyttar ut kontakta Tibro energi själv om du vill avtala om ditt elpris med dem eller annat elbolag.

OBS! Skattegården och Snickarhöjden har IMD. Med IMD menas; individuell mätning distribution.

Besiktningsprotokoll

Du kommer att få en kopia av besiktningsprotokollet för lägenheten. Om du vid inflyttningen hittar skador som är anmärkningsvärda skall du notera dessa och kontrollera mot besiktningsprotokollet. Protokollet lämnas till oss på kontoret inom åtta vardagar från avtalsdatum.

Städbesiktning

Din lägenhet kommer att vara städbesiktigad när du flyttar in om du inte själv avtalar något annat med utflyttande hyresgäst. Är du inte nöjd med städningen efter besiktningen måste du kontakta kontoret inom 24 timmar.

Hemförsäkring

Ni skall teckna en hemförsäkring. Det kan bli mycket kostsamt för dig om t.ex. diskmaskinen går sönder och orsakar översvämning. Om du t.ex. vållat brand blir du ersättningsskyldig. En hemförsäkring täcker dina kostnader vid en eventuell olycka eller inbrott. Tag därför kontakt med ett försäkringsbolag och teckna en hemförsäkring.

Adressändring/flyttning av telefon, internet

Du har väl kommit ihåg att ändra din adress? Enklast gör du det på www.adressandring.se. Glöm inte heller att flytta ditt telefon- och internetabonnemang.