Tibrobyggen

Snickarhöjden

Projektet är ett resultat av en entreprenadtävling, där PEAB Sverige AB tog hem segern med ett förslag utformat i samarbete med ABAKO Arkitektkontor AB i Göteborg. Ansvarig arkitekt har varit Micael Keberg. För utformningen av den utvändiga miljön svarar den brittiske Trädgårdsarkitekten John Tizzard.

Bostäderna

Kvarteret omfattar 38 lägenheter-19 seniorbostäder(2, 3 och 4 rok.) och 19 trygghetsbostäder (1, 2 och 3 rok.) Bostäderna är placerade i två punkthus med vardera 5 våningar och är sammankopplade i bottenplan med gemensamhetslokal och en övernattningslägenhet. Sophus, cykelförråd och vissa förråd är placerade i ett gårdshus. Det finnas 17 garage.

Lägenheterna

De båda punkthusen har olika lägenhetsfördelnig och behov av biytor, men summan blir samma och de har därför kunnat formas till två lika byggkroppar. Tillgängligheten för rörelsehindrade är hög med väl tilltagna badrum. Samtliga lägenheter är utformade enligt samma grundprincip oavsett boendeform och storlek. Lägenheterna har en avskild entré med klinkergolv för att ta hand om ytterkläder och smutsiga skor. Sovrummen är placerade i nära anslutning till hygienrum och klädkammere. Vardagsrum och kök har ett halvöppet samband. Tillsammans med passage och entré bildar dessa en rymlig och luftig rumsvolym.

Samtliga lägenheter har inglasade uterum placerade i väster, öster och söder. Dessa är utformade som vinterträdgårdar med klinkergolv som ger ett flexibelt tillskott till lägenheten under en stor del av året.

Gården

Gården utgörs av ett mindre trädgårdsrum med parkkaraktär mellan bostäder och parkering. Det inramas av perennplanteringar med en rygg av buskar och mindre träd. På baksidan finns en sandbana för boulspel. Belysningen skapar en trygg och trevlig utemiljö och bidrar också till att skapa variation i upplevelsen, både när man vistas utomhus eller blickar ut över den från lägenheten.

Tibro, Sveriges Möbelcentrum

I projektet planeras integrerade inslag av hantverk för att anknyta till Tibros tradition och kunskap inom möbeltillverkning och hantverk. Målsättningen är att projektet i så hög grad som möjligt skall komma att präglas av lokala produkter och lokalt hantverkskunnande.