Tibrobyggen

Snickarhöjden – Tibros nya boende

”Ett bekvämt, miljövänligt boende med fokus på trygghet och trivsel”

Husen är centralt belägna intill Netto och inrymmer 38 senior- och trygghetsbostäder.

Bostäderna

Kvarteret omfattar 38 lägenheter-19 seniorbostäder(2, 3 och 4 rok.) och 19 trygghetsbostäder (1, 2 och 3 rok.) Bostäderna är placerade i två punkthus med vardera 5 våningar och är sammankopplade i bottenplan med gemensamhetslokal och en övernattningslägenhet. Sophus, cykelförråd och vissa förråd är placerade i ett gårdshus. Det finnas 17 garage.

Lägenheterna

De båda punkthusen har olika lägenhetsfördelnig och behov av biytor, men summan blir samma och de har därför kunnat formas till två lika byggkroppar. Tillgängligheten för rörelsehindrade är hög med väl tilltagna badrum. Samtliga lägenheter är utformade enligt samma grundprincip oavsett boendeform och storlek. Lägenheterna har en avskild entré med klinkergolv för att ta hand om ytterkläder och smutsiga skor. Sovrummen är placerade i nära anslutning till hygienrum och klädkammere. Vardagsrum och kök har ett halvöppet samband. Tillsammans med passage och entré bildar dessa en rymlig och luftig rumsvolym.

Samtliga lägenheter har inglasade uterum placerade i väster, öster och söder. Dessa är utformade som vinterträdgårdar med klinkergolv som ger ett flexibelt tillskott till lägenheten under en stor del av året.

Gården

cropped-snickar.jpgGården utgörs av ett mindre trädgårdsrum med parkkaraktär mellan bostäder och parkering. Det inramas av perennplanteringar med en rygg av buskar och mindre träd. På baksidan finns en sandbana för boulspel. Belysningen skapar en trygg och trevlig utemiljö och bidrar också till att skapa variation i upplevelsen, både när man vistas utomhus eller blickar ut över den från lägenheten.

 

240

På Snickarhöjden möter ni personalen Charlott, och Christina. De  finns där alla dagar vanligtvis 11-13. En positiv grupp som jobbar med att stödja de boende i hobby och rekreationsverksamhet.

Personal på Snickarhöjden

 

Ute på gården har vi Anton som håller ordning och reda.