Tibrobyggen

Tibrobyggens Historia

I samband med industriexpansionen på 60-talet så blev Tibro en inflyttningsort av betydelse. Det som ofta hindrade inflyttningen var bristen på bostäder. På den tiden var det inte ovanligt att en sökande till en tjänst förutsatte att arbetsgivaren ordnade bostadsfrågan.
Bland de mest expansiva industrierna i Tibro syntes Ulferts AB, under ledning av Harald Ulfenborg. Han såg sitt företag hotas av en allt tydligare bostadsbrist och verkade därför, jämte övriga företagare, kraftfullt för att snabbt öka bostadsbyggandet. Under hösten 1965 hölls en första bolagsstämma för Tibrobyggen och kort därefter registrerades bolaget.
Efter bolagsbildandet diskuterade styrelsen förutsättningslöst företagets uppgift och samhällets bostadsförsörjning. Inte minst företagarna i styrelsen påtalade gång på gång vikten av att bostäder skulle byggas för de industrianställdas behov. Harald Ulfenborg poängterade bl a att kommunen fått en för liten tilldelning av länskvotens lägenheter. Tilldelningen var 75 stycken och industriföretagarna uppskattade att 300-400 nyanställningar/år behövdes. I oktober 1967 hade förberedelserna kommit så långt att konturerna av ett område med 244 lägenheter kunde skönjas. 1969-70 stod Skattegården, Tibrobyggens första område klart för inflyttning.
I samband med kommunsammanslagningen i början av 1970-talet blev Tibro kommun ägare av Mulltorpsbostäders flerbostadshus i Fagersanna. Kommunen vände sig till Tibrobyggen med begäran om att bostäderna skulle förvaltas av bolaget, vilket också blev fallet från den 1 juli 1971.
Tibrobyggens styrelse diskuterade redan 1966 sin roll vid utformningen av centrumfunktionerna. Det dröjde dock till 1973 innan diskussionen konkretiserades. Efter ytterligare tre år och många diskussioner, nu även med Landstinget, beslutades det att Tibrobyggen skulle få uppdraget att bygga och förvalta bostäder, vårdlokaler och sjukhem i centrala Tibro. 1978-79 stod lägenheterna i centrum klara för inflyttning. Vårdcentralen invigdes vid en allmän visning i januari 1980.
Boendeformerna för äldre och handikappade uppmärksammades särskilt under 1980-talet. Kvarboende, normalisering och integrering blev honörsord i utvecklingsarbetet. Detta resulterade i att det första symboliska spadtaget togs i december 1989 för området Pegasus.