Tibrobyggen

Om Tibrobyggen

Tibrobyggen ägs av Tibro Kommun och är ett allmännyttigt företag med en målsättning att erbjuda bra bostäder med hyror i linje med övriga bostadsföretag.
Tibrobyggen äger 677 lägenheter varav de flesta finns i Tibro tätort. Ett 30-tal lägenheter finns dock i Fagersanna strax utanför Tibro på vägen mot Karlsborg. Tibrobyggen äger också vårdcentralens lokaler i Tibro samt ett antal kommunkontorslokaler.

Sedan 2011 har Tibrobyggen växt och äger idag också Köpmannen 26 och 30  vilka är de Centrala fastigheterna med butiker i Tibro. Gallerian och Sytembolagshusen, samt Brittgården.

För tillfället pågår nybyggnation på området Kv Örnen. Här uppför Tibrobyggen ett äldreboende samt två hyreshus om 38 lägenheter.  Beräknas vara klart till hösten 2018.