Tibrobyggen

Lediga garage

Vi har garage och parkeringsplatser i :

Skattegården, Norra vägen, Januarigatan, Februarivägen, Marsgatan

Brittgården, kallgarage och varmgarage

Centrum i fredsgatan

Karlsbrovägen, parkeringsplatser

 

Kontakta oss för mer information tel : 0504-14230